ชื่อสินค้า บริการ, ชื่อร้านค้า, หน่วยงาน, บริษัท

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

หมายเลขฉุกเฉิน

ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา 199 แผนที่
หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม. 1554

แจ้งเหตุร้าย

กองปราบปราม 1195
ตำรวจทางหลวง 1193
สายด่วนกรมทางหลวง 1586
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ศูนย์นเรนทร 1669
ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชม. 0-2751-0951-3
ศูนย์วิทยุกรุงธน 0-2451-7228-9
ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ชม. 0-2226-4444-8
ศูนย์วิทยุรามา 0-2354-6999
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ 1691
ศูนย์เอราวัณ กทม 1646
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน 1543
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร 1197
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ 1584
ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100 1137
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน (FM 96) 1677
สถานีวิทยุ สวพ. 91 1644
สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม (FM 99.5) 1255

ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 1860
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 1182
เหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ 1199
สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784
อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ 1196
ศูนย์ประชาบดี 1300
ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต 0-2713-6793
ฮอทไลน์คลายเครียด 1667
ศูนย์ดำรงธรรม 1567
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว 1579
ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด 1688
ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี 0-2282-3892
สายด่วนบัตรทอง 1330
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 1556
สายด่วนร้องทุกข์ สคบ. 1166

แจ้งบัตร ATM - บัตรเครดิตหาย

ธนาคารกรุงเทพ 1333
ธนาคารกรุงไทย 1551
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1572
ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888
ธนาคารซิตี้แบงก์ 1588
ธนาคารทหารไทย 1558
ธนาคารไทยธนาคาร 0-2626-7777
ธนาคารไทยพาณิชย์ 0-2777-7777
ธนาคารธนชาต 1770
ธนาคารนครหลวงไทย 0-2828-8000
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 0-2285-1555
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) 1595
ธนาคารออมสิน 0-2299-8555
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0-2202-2000
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น 0-2614-4800
สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต 1188