ชื่อสินค้า บริการ, ชื่อร้านค้า, หน่วยงาน, บริษัท

หมายเลขฉุกเฉิน

(* ไม่เสียค่าโทรศัพท์)

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

191*

ไฟไหม้

199*

(ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา)

ไฟดับ

1130

(ศูนย์บริการรับแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง)

น้ำไม่ไหล

1125

รถพยาบาล

1691*

(ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล กรมตำรวจ)

เจ็บป่วยฉุกเฉิน

1669*

(ศูนย์ นเรนทร)

หน่วยแพทย์กู้ชีพ

1554*

(กรุงเทพ)

ศูนย์ประชาบดี

1300

ปอเต็กติ้ง

0-2226-4444-8

ร่วมกตัญญู

0-2751-0951-3

ข้อมูลทางพิเศษ

1543

ตำรวจทางหลวง

1193*